Jag, Fredrik Strömberg har en 2-årig utbildning som inramare, inklusive specialområden såsom inramning av fotokonst och inramning av papperskonst. Jag har erfarenhet från lärlingplatser både i Sverige och utomlands vilket resulterat i möjligheten att erbjuda ett brett utbud av tjänster och individanpassade lösningar.
I, Fredrik Strömberg, have a 2-year education as a framer, including special areas such as framing of photographs and framing of paper art. I have experience from apprenticeships in framing work-shops both in Sweden and abroad, which has resulted in the opportunity to offer a wide range of services and individualised, bespoke framing solutions.